Các số liệu thống kê kinh tế cho thấy tại những nước phát triển (đặc biệt là các nước thuộc OECD*), vốn đầu tư cho R&D liên tục gia tăng, thường chiếm trên 2% GDP. Thực tế, nghiên cứu và Phát triển (R&D) là hoạt động không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nghề nào. Tuy nhiên, R&D tại Việt Nam lại chưa được quan tâm đúng mức. Phần lớn hoạt động Nghiên cứu và Phát triển do Chính phủ, các Tập đoàn lớn, Doanh nghiệp nước ngoài hoặc các trường Đại học thực hiện. 

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Nghiên cứu và Phát triển trong lĩnh vực còn mới mẻ như ngành Spa, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viên Mỹ đã chú trọng đầu tư và dành nhiều tâm huyết cho bộ phận này. 

Lượt xem: (1255)

Leave a Reply