Nhận thấy ngành Spa đầy tiềm năng và phù hợp với năng lực bản thân, bạn quyết định và lên kế hoạch mở Spa. Một trong những công việc tiếp theo cần làm đó là chọn khu vực phù hợp để thuê địa điểm kinh doanh Spa.

Lượt xem: (1308)

Leave a Reply