Đây là dự định của nhiều chủ đầu tư mới tham gia kinh doanh Spa. Trước tiên, đầu tư mở Spa, sau đó, thuê người quản lý Spa để chịu trách nhiệm thực hiện những hoạt động thường ngày tại Spa. Như vậy có hiệu quả?

Lượt xem: (1639)

Leave a Reply