Để có nhiều khách hàng đến, quay lại sử dụng dịch vụ Spa thường xuyên, bạn cần phải thực hiện nhiều việc như: tiếp thị, chăm sóc khách hàng, đào tạo kỹ thuật viên chuyên nghiệp … Nhưng vệ sinh tốt cũng góp phần tăng doanh thu cho Spa.

 

 

Lượt xem: (651)

Leave a Reply